Bu yapının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, M.Ö 4000’li yıllara ve hatta Mardin’in kuruluşu ile aynı döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. Manastır’ın ilk nüvesi olan Güneş tapınağı, Mor Hananyo Kilisesi’nin güneydoğusunda, merdivenlerle inilen iki kısımdan oluşmaktadır. Giriş kısmı beşik tonozlu, ana kısmı ise 51 metre kare düz tavan yapısı ile dikkat çekicidir. Oldukça boyutlu taşlar, kemer- kenet sistemi ile yan yana getirilerek  düz tavan elde edilmiştir.